BOSS Season 2 (2011) ทีมล่าทรชน ซีซั่น 2 บรรยายไทย: Season 2

Apr. 14, 2011
คุณให้คะแนน: 0
0 0 votes

เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดฤดูกาลที่ 1 โทรศัพท์มือถือของ Eriko Osawa (Yuki Amami) ดังขึ้นที่สนามบินนานาชาตินาริตะขณะที่เธอกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศ จากนั้นเธอจะกลับไปยังหน่วยงานนักสืบพิเศษเพื่อพิจารณาคดีที่จะสั่นคลอนทั้งประเทศ