What's happening?

The Patient: 1×10: 1x10

สามีของนักขับร้องในโบสถ์

สำหรับแซมแล้ว การตัดสินใจแบบฉุกละหุกช่วยให้เขาเข้าใกล้เป้าหมายยิ่งขึ้น แต่หมอสเตราส์กลับต้องการมากกว่านั้น

The Patient: 1×10
Oct. 25, 2022